0938 746 477

Tư vấn mua hàng

Nem chua Cô Huệ Đà Nẵng - Chua cay đậm đà

Giá gốc: 250,000đ

240,000đ - 4%

2 đòn 1kg